Người đẹp và xe thể thao Toyota 86

Đây là bài viết mẫu, bạn hãy xóa đi và thêm mới bài viết của bạn

Trẻ trung và năng động là thông điệp mà cả người đẹp và mẫu xe Toyota 86 cùng đưa ra trong buổi ra mắt xe mới vừa diễn ra tại Hà Nội.